r-ka pisz-ca

Często powracającym w praktyce pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Stosunkowo powszechne jest bowiem przekazywanie przez rodziców za ich życia całego lub prawie całego majątku (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci na podstawie umowy darowizny z ustanowieniem na rzecz rodziców służebności mieszkania. Skutkuje to tym, że po śmierci rodziców pozostałe dzieci, pomimo że są spadkobiercami na równi z dzieckiem obdarowanym, nie otrzymują w spadku żadnego majątku.

Wskazać należy, że w wyżej opisanym przypadku, spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie do obdarowanego o zapłatę zachowku. Zachowek należny jest bez względu na to, kiedy została sporządzona darowizna. Stanowi on, co do zasady, 50% wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby darowizny nie uczyniono.
Podkreślania wymaga, że przy obliczaniu zachowku, do spadku nie dolicza się wartości nieruchomości, która przekazana została w formie tzw. umowy dożywocia. Tego rodzaju umowa jest jednak rzadko stosowana z uwagi na wysokie koszty podatkowe. W jej miejsce sporządza się wspomnianą wyżej umowę darowizny ze służebnością mieszkania. Co istotne, ta druga umowa nie ma skutku w postaci wyłączenia danego składnika majątku ze spadku przy obliczaniu należnego zachowku. Dlatego, przy ustalaniu prawa do zachowku i szacowaniu jego wartości, istotne jest dokonanie analizy prawnej umowy pomiędzy spadkodawcą a obdarowanym. W tym celu bada się m.in. wpisy w księgach wieczystych i akta ksiąg wieczystych. W niektórych przypadkach koniecznej jest uprzednie ustalenie numeru księgi wieczystej m.in. z wykorzystaniem danych z ewidencji gruntów i budynków.

Przypomnieć należy, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty otwarcia spadku (tj. daty śmierci spadkodawcy) lub od daty dowiedzenia się spadkodawcy o powołaniu do spadku.

Kancelaria Radcy Prawnego Martyny Miszczyk-Mazek świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z zachowku oraz zajmuje się doradztwem w sprawach spadkowych. Zainteresowanych zaprasza się do kontaktu.
Zachowek, a umowa darowizny
Często powracającym w praktyce pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Stosunkowo powszechne jest bowiem przekazywanie przez rodziców za ich życia całego lub prawie całego majątku (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci na podstawie umowy darowizny z ustanowieniem na rzecz rodziców służebności mieszkania. Skutkuje to tym, że po śmierci rodziców pozostałe dzieci, pomimo że są spadkobiercami na równi z dzieckiem obdarowanym, nie otrzymują w spadku żadnego majątku.

Wskazać należy, że w wyżej opisanym przypadku, spadkobiercom, którzy nie otrzymali w spadku żadnego majątku, przysługuje roszczenie do obdarowanego o zapłatę zachowku. Zachowek należny jest bez względu na to, kiedy została sporządzona darowizna. Stanowi on, co do zasady, 50% wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby darowizny nie uczyniono.
Podkreślania wymaga, że przy obliczaniu zachowku, do spadku nie dolicza się wartości nieruchomości, która przekazana została w formie tzw. umowy dożywocia. Tego rodzaju umowa jest jednak rzadko stosowana z uwagi na wysokie koszty podatkowe. W jej miejsce sporządza się wspomnianą wyżej umowę darowizny ze służebnością mieszkania. Co istotne, ta druga umowa nie ma skutku w postaci wyłączenia danego składnika majątku ze spadku przy obliczaniu należnego zachowku. Dlatego, przy ustalaniu prawa do zachowku i szacowaniu jego wartości, istotne jest dokonanie analizy prawnej umowy pomiędzy spadkodawcą a obdarowanym. W tym celu bada się m.in. wpisy w księgach wieczystych i akta ksiąg wieczystych. W niektórych przypadkach koniecznej jest uprzednie ustalenie numeru księgi wieczystej m.in. z wykorzystaniem danych z ewidencji gruntów i budynków.

Przypomnieć należy, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od daty otwarcia spadku (tj. daty śmierci spadkodawcy) lub od daty dowiedzenia się spadkodawcy o powołaniu do spadku.

Kancelaria Radcy Prawnego Martyny Miszczyk-Mazek świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z zachowku oraz zajmuje się doradztwem w sprawach spadkowych. Zainteresowanych zaprasza się do kontaktu.

Leave a reply