polskie banknoty

Coraz częściej w praktyce spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. „sp. z. o.o. sp. k.” Spółka ta łączy w sobie kilka zalet, a przede wszystkim: ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz opodatkowanie wyłącznie podatkiem od osób fizycznych, (PIT) co oznacza wyłączenie dochodów spółki z podatku od osób prawnych (CIT).

Wyjaśnienie tego skrótu wymaga jego rozwinięcia: jest to spółka komandytowa (sp. k.), której komplementariuszem (wspólnikiem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W spółce komandytowej wyróżnić można dwie kategorie wspólników:

– komplementariuszy – którzy za zobowiązania spółki komandytowej odpowiadają całym swoim majątkiem;

– komandytariuszy – których odpowiedzialność ogranicza się do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki, przy czym, jeżeli wkład wniesiony do spółki przez komandytariusza odpowiada co najmniej wysokości sumy komandytowej, to całkowicie wyłączona jest możliwość sięgnięcia przez wierzycieli spółki do majątku wspólników-komandytariuszy.

Wobec powyższego, w celu wyłączenia odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki komandytowej , wspólnicy ci w pierwszej kolejności zakładają spółkę z o.o. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, wyłącza całkowicie odpowiedzialność jej udziałowców za zobowiązania spółki.

Utworzona spółka z o.o. staje się następnie komplementariuszem spółki komandytowej. Jako komplementariusz odpowiada on za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Pozostali wspólnicy stają się komandytariuszami, których odpowiedzialności jest ograniczona do sumy komandytowej. Tym samym cała odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej skupia się na spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami KSH udział w zyskach spółki komandytowej można określić swobodnie i niezależnie do wysokości wniesionego wkładu. Tak więc spółka z o.o. może uczestniczyć w zysku spółki komandytowej na poziomie 1 %. Tylko ten 1% zysku będzie opodatkowany podwójnie – podatkiem CIT w spółce z o.o. a następnie podatkiem PIT, w razie jego wypłaty przez spółkę z o.o. wspólnikom jako zysku.

Pozostałe 99% zysku spółki komandytowej podlega opodatkowaniu wyłącznie podatkiem PIT.

Jak widać z powyższego, dla dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, taka forma prowadzenia działalności jest warta rozważania. Gwarantuje ona optymalizację opodatkowania dochodów spółki i wspólników oraz chroni wspólników przez odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Kancelaria Radcy Prawnego Martyny Miszczyk-Mazek oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przekształcenia lub założenia działalności gospodarczej w opisanej formie. Zainteresowanych tematem zaprasza się do kontaktu.

Leave a reply