DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNOŚĆ

Z nami prawo jest po Twojej stronie

Telefon

+48 533-545-233

Dla Klientów biznesowych świadczymy najwyższej jakości usługi związane z bieżącą obsługą prawną we wszystkich aspektach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria to doświadczony zespół radców prawnych, adwokatów i aplikantów, którzy zdobywali doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich z Katowic.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości uwarunkowań biznesowych, nasi Klienci otrzymują rozwiązania najkorzystniejsze i dostosowane do ich potrzeb.

Radca prawny – Oferta

 • Bieżąca obsługa prawna firm

  Obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego i ich organów, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych i innych, opracowywanie projektów  statutów i regulaminów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów, obsługa prawna transakcji, których przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa, udział w negocjacjach, reprezentowanie w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi.

 • Prawo budowlane i prawo nieruchomości

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego, opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowalne, prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, umowy podwykonawcze, umów deweloperskich, wsparcie prawne przy uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, udział w negocjacjach oraz reprezentacja w sądzie w sporach budowlanych, sporządzanie i opiniowania umów związanych z obrotem nieruchomościami, najmem i dzierżawą powierzchni użytkowych, badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 • Prawo IT, prawo w Internecie

  Opiniowanie i sporządzanie umów wdrożenia dedykowanego oprogramowania, umów serwisowych, umów na tworzenie i obsługę zewnętrznych baz danych, tworzenie i audyt regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności, polityki cookies, sporządzanie umów o prawa autorskie, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony baz danych, reprezentacja w sporach sądowych o ochronę praw autorskich, o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną i inne.

 • Zamówienia publiczne

  Doradztwo w zakresie procedur przetargowych, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, ocena prawna dokumentacji przetargowej, sporządzanie odwołań, badanie zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa oraz ocena zgodności ofert złożonych przez wykonawców, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach zamówień publicznych.

 • Prawo pracy

  Reprezentacja  przed sądami pracy w sprawach pracowniczych, doradztwo prawne z zakresie restrukturyzacja zatrudnienia, sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji i kontraktów menedżerskich, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych.

 • Zakładanie spółek

  Doradztwo prawne w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych, opracowywanie  statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek, doradztwo w zakresie wnoszenia wkładów (aportów) do spółek i inne.

Gwarantujemy

 • Fachowa pomoc adwokata lub radcy prawnego

  Nasza Kancelaria to doświadczony i zaangażowany zespół radców prawnych, adwokatów i aplikantów.

 • Elastyczne warunki współpracy

  Naszym Klientom proponujemy  elastyczne i dogodne warunki współpracy.

 • Poufność i zaufanie

  Nasza Kancelaria prawna gwarantuje poufną i życzliwą atmosferę.

 • Skuteczna ochrona interesów prawnych

  Gwarantujemy pełne zaangażowanie w obronę interesów prawnych naszych klientów.