image_10

Od 1 lipca 2015r. radca prawny, tak jak adwokat będzie mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Monopolowi adwokatów do występowania w sprawach karnych jako obrońca położyła kres nowelizacja procedury karnej z 30 sierpnia 2014 r

Wyjaśnienia wymaga jednak, że nie zawsze radca prawnych będzie mógł pełnić funkcję obrońcy podejrzanego czy pokrzywdzonego. Ograniczenie dotyczy radców prawnych, których pozostają w stosunku pracy z innym podmiotem to jest są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych). Obrońcami, na równi z adwokatami, mogą więc być wyłącznie radcowie prawni, których wykonują zawód w indywidualnych kancelariach, jako wspólnych spółek adwokackich lub radcowskich oraz wykonujący zawód w ramach cywilnoprawnych umów zlecenia.

Leave a reply