DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNOŚĆ

Z nami prawo jest po Twojej stronie

Telefon

+48 533-545-233

 • hand-83079_1280

  Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków. Często batalia między byłymi małżonkami rozpoczyna się na nowo w związku z podziałem majątku wspólnego, jaki małżonkowie wspólnie zgromadzili w trakcie trwania związku małżeńskiego. Co do zasady bowiem, o ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (potocznie zwanej intercyzą), od chwili zawarcia małżeństwa określone […]

 • r-ka pisz-ca testament

  Celem tej nowej instytucji prawa spadkowego, uregulowanej 9811 – art. 9816 Kodeksu cywilnego, jest stworzenie możliwość rozrządzenia spadkowego określonymi przedmiotami majątkowymi na rzecz oznaczonych osób. Ułatwia to rozdysponowanie konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład majątku spadkodawcy na rzecz wskazanych przez niego osób. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości; tj. np. nieruchomość, samochód, […]

 • image_15

  O alimentach na rzecz byłego małżonka sąd orzeka: 1) w wyroku rozwodowym na żądanie małżonka uprawionego, lub 2) w odrębnym postępowaniu zainicjowanym przez małżonka uprawionego po orzeczeniu rozwodu. Sąd nie będzie więc orzekał z urzędu w wyroku rozwodowym o alimentach na rzecz małżonka. W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym […]

 • DeathtoStock_Wired8 (1)

  Przesłanki orzeczenia rozwodu (rozwiązania małżeństwa) podzielić można tzw. przesłanki pozytywne i przesłanki negatywne. Główną przesłanką rozwodu (przesłanką pozytywną) jest nastąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pod tym pojęciem zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego rozumie się zaistnienie takiego stanu, w którym małżonków nie łączą więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Dotyczy to więc sytuacji, gdy uczucie między […]

 • r-ka pisz-ca

  Często powracającym w praktyce pracy rady prawnego pytaniem jest prawo spadkobierców do zachowku, w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawca rozdysponował całym sowim majątkiem na podstawie umowy darowizny. Stosunkowo powszechne jest bowiem przekazywanie przez rodziców za ich życia całego lub prawie całego majątku (dom, gospodarstwo rolne) na rzecz jednego ze swoich dzieci na podstawie umowy darowizny […]