DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNOŚĆ

Z nami prawo jest po Twojej stronie

Telefon

+48 533-545-233

 • truck-1448919-1920x800

  Zawód kierowcy samochodu ciężarowego to niewątpliwie ciężki kawałek chleba, nierzadko związany długimi nieobecnościami w domu. W czasie kilku – kilkunastodniowej podróży, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, kierowca zmuszony jest do wypoczywania w kabinie samochodu. Należy przypomnieć, że regulacje prawne, które określają przysługujące takiemu kierowcy świadczenia dodatkowe należne od pracodawcy. Takim szczegółowym uregulowaniem jest rozporządzenie Ministra Pracy […]

 • polisa

  W poprzednim wieku, zwłaszcza w latach 80-tych bardzo popularną formą inwestycji kapitału była polisa posagowa. Jest to szczególna polisa, której celem jest zgromadzenie określonego kapitału, odkładanego przez kilkanaście, względnie kilkadziesiąt lat. Zgromadzony kapitał ma pomóc „w starcie w życie” osoby, na rzecz której polisa jest założona (przeważnie będzie to dziecko ubezpieczającego). Ponadto polisa ta oferuje […]

 • hand-83079_1280

  Rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec relacji prawnych, jakie łączyły małżonków. Często batalia między byłymi małżonkami rozpoczyna się na nowo w związku z podziałem majątku wspólnego, jaki małżonkowie wspólnie zgromadzili w trakcie trwania związku małżeńskiego. Co do zasady bowiem, o ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (potocznie zwanej intercyzą), od chwili zawarcia małżeństwa określone […]

 • company higher consil

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje kodeks spółek handlowych (KSH). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Owa popularność wynika przede wszystkim z ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Osoba lub osoby tworzące spółkę z ograniczoną […]

 • where-s-the-money-gone-1513359-1600x1200

  Wobec zamiany ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie dnia 19 lutego 2015r., ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest obecnie o wiele łatwiejsze, aniżeli miało to miejsce przed wejściem w życie powyższej nowelizacji. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – zwane potocznie upadłością konsumencką – dotyczy osób, […]

 • image_09

  W dniu 25 grudnia 2014r. weszła w życie zapowiadana od dłuższego czasu ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej w skrócie „Ustawą”. Ustawa ta wprowadziła mnóstwo znaczących i gruntownych zmian w zakresie umów, które we współczesnym świecie – z uwagi na postępujący coraz szybciej rozwój nowych […]

 • r-ka pisz-ca

  1 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, mające na celu, poprzez usprawnienie przepływu informacji między urzędami, ułatwić spółkom procedurę rejestracyjną a przez to polepszyć działanie tzw. „jednego okienka”. Co należy wiedzieć o najnowszych zmianach? Dotychczas, pomimo możliwości składania wszystkich dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki do sądu, procedura ta była długotrwała […]

 • image_07

  Obecnie na rynku usług prawnych funkcjonuje około 35.000 radców prawnych i około 15.000 adwokatów. Wśród osób potencjalnie zainteresowanych usługami prawnym pojawia się często podstawowe pytanie, do którego z wyżej wymienionych zwrócić się o pomoc prawną i jaka w zasadzie jest różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. A mianowicie, z punktu widzenia zainteresowanego – żadna. Pomimo, […]

 • r-ka pisz-ca testament

  Celem tej nowej instytucji prawa spadkowego, uregulowanej 9811 – art. 9816 Kodeksu cywilnego, jest stworzenie możliwość rozrządzenia spadkowego określonymi przedmiotami majątkowymi na rzecz oznaczonych osób. Ułatwia to rozdysponowanie konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład majątku spadkodawcy na rzecz wskazanych przez niego osób. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości; tj. np. nieruchomość, samochód, […]

 • image_10

  Od 1 lipca 2015r. radca prawny, tak jak adwokat będzie mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Monopolowi adwokatów do występowania w sprawach karnych jako obrońca położyła kres nowelizacja procedury karnej z 30 sierpnia 2014 r Wyjaśnienia wymaga jednak, że nie zawsze radca prawnych będzie mógł pełnić funkcję obrońcy podejrzanego czy pokrzywdzonego. Ograniczenie dotyczy […]

1 2